Hundarna

S-M-A-R-T-A Barn Familjedaghem

Sunda - Meningsfulla - Aktiva - Reflekterande - Trygga - Ansvarsfulla

Hundarna på Smarta Barn.

I vår verksamhet finns det fyra hundar. Pernilla har två hundar Laban och Bamse som är 7 år gamla och är blandraser och ”bor” på Smarta Barn. Maria äger 2 hundar och har många års erfarenhet av hundar. Under åren har Maria bland annat utbildat tre terapihundar med special inriktning på barn via Assistenthunden. Marias hundar Goliath 5 år och leonbergern Hazzel 2 år är med i verksamheten ibland. Goliath och Hazzel är utbildad terapi och mullehund


. Vi pedagoger tar ALLTID hänsyns till barnens och hundarnas bästa, hundarna har platser och utrymmen dit dom kan gå när dom vill ”ta rast” eller bara vill gå undan och vara själv.