Smarta Barn

S-M-A-R-T-A Barn Familjedaghem

Sunda - Meningsfulla - Aktiva - Reflekterande - Trygga - Ansvarsfulla

Välkommen till

Oss.

Tillsammans med barnen vill vi utveckla en miljö och verksamhet utifrån barnens intresse och behov.

Om oss


Välkommen till S-M-A-R-T-A Barn Familjedaghem i Segeltorp!


S-M-A-R-T-A Barn står vi för:


S - SUNDA


M - MENINGSFULLA


A - AKTIVA


R - REFLEKTERANDE


T - TRYGGA


A - ANSVARSFULLA


Verksamhetsidé


På Smarta Barn har vi 12-14 barn i åldrarna 1-5 år.


Vår målsättning är att bedriva en verksamhet där föräldrarna ska känna sig nöjda och trygga när dem lämnar och hämtar sina barn och känna att dem utvecklas.


Barnen ska känna delaktighet gemenskap och trygghet och få möjlighet att utvecklas i sin egen takt med sina egna förutsättningar och respekteras för vilka de är. Barnens tankar, åsikter och idéer skall tas tillvara med respekt.


Vi vill att barnen ska ges möjlighet att få inflytande i sin egen vardag där de får möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter.


Utflykter


1-2 gånger i veckan gör vi utflykter till bland annat Rådsparken, Stockholms stadsmuseum, Tekniska muséet, Sjöhistoriska muséet, Skansen, Tom Tits eller liknande. Varje vecka besöker vi även någon park som till exempel Vasaparken, Vippanparken, Skeppsmyreparken, Aspuddsparken eller liknande. Vår vision är att ge barnen utmaningar som stärker deras självförtroende.


Pernilla & Maria


Vi är två ambitiösa och engagerade barnskötare som alltid vill arbeta för att uppnå hög kvalité och bidra till att göra skillnad.


April 2013 gick Pernilla ihop med Maria och startade S-M-A-R-T-A Barn familjedaghem i Segeltorp AB som bedrivs i privat regi. Verksamheten bedrivs i Pernillas hem på Skylvägen 23 i Segeltorp. Pernilla är gift med Ulf och tillsammans har de två döttrar Moa född 2000 och Alma född 2003.

Mål med verksamheten & kortsiktiga mål


-Barnen ska känna sig trygga.


-Genom att vi är medforskande och närvarande pedagoger.


-Barnen ska ha inflytande och delaktighet i sitt lärande.


-Genom att barnen får följa sin vardag genom pedagogisk dokumentation.


-Genom att dom får göra egna val i sin vardag.


-Barnens intressen ligger till grund för våra teman.


-Föräldrarna ska känna att de har inblick och inflytande i sina barns vistelsetid hos oss.


-Vi erbjuder introduktionssamtal, uppföljningssamtal, höstsamtal och utvecklingssamtal.


Vi kommer även bjuda in till föräldramöte och drop in-fika.

Öppettider


7:40 - 17:00

Pernilla Dahlberg


Jag har arbetat innom barnomsorgen sedan 1997. Sedan Januari 2012 har jag varit kommunal dagbarnvårdare. 2013 startade jag S-M-A-R-T-A Barn Familjedaghem med Maria

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Vi är bilburna


Det innebär att vi åker Smarta Barns förertagsbilar på många av våra utflykter

Bloggen

 

Bloggen är låst och bara till för föräldrarna till de barn som går på Smarta Barn

Maria Sundqvist


Jag har arbetat innom barnomsorgen sedan 2001. 2013 startade jag S-M-A-R-T-A Barn Familjedaghem med Pernilla

Adress

Skylvägen 23

141 70 Segeltorp


Telefon 08-887895

Pernilla SMS 070-5887895

Maria SMS 070-6887895

info@smartabarn.nu

S-M-A-R-T-A Barn Familjedaghem

i Segeltorp AB


ORG.NR: 556917-8865

Copyright © All Rights Reserved